Alumni

Eigen alumnivereniging opleiding Technische Bedrijfskunde

De opleiding Technische Bedrijfskunde in Alkmaar heeft sinds april een eigen alumnivereniging. De opleiding aan Hogeschool Inholland Alkmaar bestaat inmiddels al 37 jaar. Drie alumni, twee docenten en een oud-docent vonden dat het inmiddels tijd was om alle alumni en (oud-)docenten met elkaar in contact te brengen.

“Toen Onno Lotgering, ex-docent aan de opleiding, een afscheidsborrel voor zijn pensioen organiseerde, merkten we hoeveel alumni en docenten elkaar nog steeds spreken”, aldus voorzitter van de vereniging Sjoerd Leegwater. “Om meer oud-studenten en docenten met elkaar in contact te laten komen, besloten we van deze bijeenkomst een terugkerend evenement te maken en dit te organiseren via het oprichten van een alumnivereniging. Vooral voor de startende Technisch Bedrijfskundige is een goed netwerk van groot belang voor een toekomstige carrière.”

Doel van de vereniging is dan ook het vormen van een verbindende factor tussen alumni, docenten en oud-docenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan Hogeschool Inholland Alkmaar. De alumnivereniging biedt activiteiten aan waarbij leden kunnen netwerken, ervaringen uitwisselen en hun expertise kunnen vergroten. De eerste netwerk- en tevens oprichtingsborrel vond vrijdag 24 juni plaats in de bar van restaurant Zegels in Alkmaar.

Ruim 60 leden haalden herinneringen op, verstevigden de contacten en netwerkten er op los. Het was leuk om te zien dat sommige leden elkaar al kenden via werk of privé, maar er nu pas achter kwamen dat ze dezelfde opleiding aan Inholland hadden gevolgd. Veel jaargangen van de opleiding, die in 1978 van start ging, waren de avond vertegenwoordigd. Er was een alumnus aanwezig die in 1979 aan de opleiding is begonnen, er waren leden die in 1983 zijn begonnen en natuurlijk de nodige leden van latere cohorten. Al met al zorgde dit voor een leuke mix van jong en ‘oud’. En spelenderwijs werd duidelijk waarom de alumnivereniging duidelijk in een behoefte voorziet. Er werden stage-opdrachten uitgewisseld met aanwezige docenten van de opleiding, alumni wisselden onderling ervaringen uit over cursussen en er werd geïnformeerd naar de aantrekkelijkheid van bepaalde werkgevers.

De komende weken zal het bestuur zich gaan buigen over te organiseren activiteiten. Het bestuur wil daarbij inspelen op de behoefte die onder de leden bestaat. Te denken valt aan een vacaturebank, excursies naar bedrijven, lezingen over nieuwe interessante ontwikkelingen, borrels, etc. Hierbij zal ook nauw worden samengewerkt met de studievereniging TBK. In een overleg tussen beide besturen is al geconcludeerd dat een wisselwerking tussen beide vereniging wenselijk is. Uiteindelijk liggen we in elkaar verlengde en hebben we dezelfde doelen, TBK’ers verbinden en kennis uitwisselen!

De zeer succesvolle oprichtingsborrel is voor de alumnivereniging een enorme stimulans om de vereniging verder vorm te geven en uit te bouwen. Het streven is om de komende maanden een ledenbestand van 100 leden te bereiken. En met een potentieel van ruim 2500 alumni moet dat geen enkel probleem zijn!

Iedereen die aan de opleiding Technische Bedrijfskunde in Alkmaar heeft gestudeerd, maar ook de huidige docenten en oud-docenten kunnen zich aanmelden als lid via de website van de vereniging: www.alumnitbk.nl.

 

Goed om te weten

Voor studenten die afstuderen in 2016 betaald Inholland het eerste jaar lidmaatschap. Na aanmelding via de website kun je restitutie van de contributie aanvragen via info@alumnitbk.nl.