Beschrijving opleiding

Opbouw van de opleiding

Bij de bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde krijg je in elke periode van tien weken te maken met projecten en theorielessen. De theorielessen sluiten aan bij de projecten die in die periode worden uitgevoerd. De projecten hebben als thema ‘bedrijfsbezoek’, ‘productontwerp’, ‘ergonomie en arbo’, ‘omgevingsanalyse, ‘onderzoek & advies’, ‘asset management en logistiek’ en ‘ondernemen’. Bij bijna al deze projecten zijn bedrijven de opdrachtgever, zodat je vanaf het begin van de opleiding in aanraking komt met de praktijk en leert wat bedrijven belangrijk vinden. Naast de theorielessen en projecten loop je maar liefst drie stages. Dat biedt je de kans om je optimaal te oriënteren op een voor jou interessante werkomgeving en groei je op een natuurlijke manier toe naar je eerste baan.

 

Stage

Tijdens de opleiding Technische Bedrijfskunde loop je in zowel het tweede, derde als vierde studiejaar stage. Omdat je als technisch bedrijfskundige vaak bij internationaal opererende organisaties terechtkomt, is het belangrijk dat je internationale ervaring opdoet. De opleiding biedt je de mogelijkheid om je stage(s) in het buitenland te lopen.

 

Studievereniging

De opleiding is in het trotse bezit van een studievereniging. De studievereniging Technische Bedrijfskunde (TBK) zorgt ervoor dat studenten de mogelijkheid hebben om tijdens de studie meer kennis op te doen door middel van excursies, masterclasses, lezingen en andere activiteiten. Ook organiseert zij elk studiejaar een buitenlandse reis. Je bezoekt dan bedrijven, woont colleges bij van een hogeschool ter plaatse en legt contacten met buitenlandse studenten. Door al deze activiteiten kun je alvast een netwerk opbouwen tijdens de studie. Dit kan goed van pas komen bij het vinden van een projectopdracht bij een bedrijf, bij de oriëntatie op een stage- of afstudeerplek en later bij het vinden van een baan.

 

Locatiespecialisaties

Je kunt deze opleiding volgen bij Hogeschool Inholland Alkmaar. Dit is een open, ondernemende en sociale hogeschool aan de rand van de stad. De school heeft goede relaties met andere hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven om elkaar te versterken, maar ook te inspireren. De opleiding sluit daardoor goed aan op de beroepspraktijk. Bij Hogeschool Inholland Alkmaar krijg je niet alleen goed onderwijs, je zult je er ook thuis voelen.

Waarom de opleiding Technische Bedrijfskunde?

De opleiding Technische Bedrijfskunde is uitermate geschikt voor mensen die breed geïnteresseerd zijn en zich niet willen beperken tot één vakgebied. Tijdens de opleiding voer je met medestudenten projecten uit voor bedrijven en ben je erg praktijkgericht bezig. Verder loop je drie keer een stage van 100 dagen om veel praktijkervaring op te doen. Naast een aantrekkelijk studieprogramma beschikt de opleiding over een actieve studievereniging (zie boven). Dankzij deze brede opleiding kun je in alle branches terecht en uiteindelijk de bij jou passende functie krijgen in een omgeving die jij ambieert.

 

Samenwerken

Samenwerking loopt als rode draad door de opleiding. De samenwerking met het bedrijfsleven begint meteen in het eerste jaar. Vanaf periode één ga je in opdracht van een bedrijf een probleem oplossen. Je doet dit samen met drie andere studenten in een projectgroep. De projectgroep wordt begeleid en ondersteund door een ervaren docent. Je gaat bij het bedrijf op bezoek om het probleem te analyseren. Het project wordt afgesloten met een presentatie van de oplossing bij het bedrijf. Het is voor de opdrachtgever van groot belang dat er een goede oplossing wordt geboden. In het tweede en derde jaar worden de opdrachten van de bedrijven gecompliceerder. Deze projecten hebben dan ook een looptijd van twee onderwijsperioden. De opleiding en de studievereniging TBK hebben binding met veel bedrijven in de regio. Deze bedrijven willen graag met ons samenwerken om van onze kennis gebruik te maken waardoor zij allerlei soorten problemen kunnen oplossen.

 

Hoe zit het met studiebegeleiding?

Om je leerproces en de keuzes die je daarbij moet maken te ondersteunen, krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. In individuele gesprekken wordt je studievoortgang besproken. Mocht je bepaalde moeilijkheden bij de studie ervaren, dan kun je een beroep doen op je begeleider. Heb je vragen of problemen van meer persoonlijke aard? Dan kun je daarmee bij een studentendecaan terecht. In deze opleiding sta je er sowieso niet alleen voor. Je doet veel opdrachten in projectgroepen waarbij je nauw samenwerkt met andere studenten. Bij ieder project is echter ook een projectbegeleider betrokken. Deze docent coacht het projectteam, let erop dat de samenwerking goed verloopt en zorgt dat de opdracht binnen de deadline wordt volbracht.

 

Studiebelasting

Tijdens het eerste jaar (de propedeuse) van de opleiding beoordeelt Hogeschool Inholland op grond van je behaalde studieresultaten of je aan de voorwaarden voldoet om verder te studeren. Natuurlijk bekijk jij ook of de opleiding voor jou haalbaar is en aan je verwachtingen voldoet. Om deze studie succesvol te kunnen doorlopen, moet je uitgaan van een volledige werkweek van 40 studiebelastingsuren. Dat betekent dat je naast de wekelijkse college-uren tijd moet besteden aan je huiswerk, je project en de voorbereiding op je tentamens. Om eventuele latere teleurstellingen te voorkomen en tijdig een andere keuze te kunnen maken, krijg je aan het eind van het eerste jaar een studieadvies.

Het belangrijkste criterium voor de beoordeling van je resultaten is het aantal behaalde studiepunten (European Credits of EC’s). Wanneer je niet voldoende punten hebt gehaald krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat houdt in dat je niet bij dezelfde opleiding aan Hogeschool Inholland verder kunt studeren.
Lees meer over Bindend studieadvies

 

Welke vakken krijg je?

Je krijgt lessen in onderwerpen als:
– Organisatiekunde,
– Logistiek,
– Marketing,
– Economie,
– Productieprocessen,
– ICT,
– Energietechniek,
– Onderzoek,
– Communicatie,
– Managementvaardigheden.

Download het schema opbouw van de opleiding Technische Bedijfskunde (pdf)

Het eerste jaar

In het eerste jaar wordt de basis gelegd. Je krijgt les in bedrijfskundige onderwerpen zoals organisatiekunde, logistiek, marketing, bedrijfseconomie en productieprocessen. Daarnaast werk je in groepjes aan projecten. Deze projecten zijn je eerste bedrijfskundige opdrachten. Al vanaf september voer je ze uit voor echte bedrijven.

Het tweede jaar

In de eerste helft van het tweede jaar ga je op stage en breng je je kennis van het eerste jaar in praktijk. In de tweede helft van het tweede jaar wordt dieper ingegaan op bedrijfskundige thema’s. Tegelijkertijd werk je aan het project ‘Onderzoek en advies’ waarin je de geleerde vaardigheden toepast.

Het derde jaar

In de eerste helft van het derde jaar volg je colleges en voer je een project uit. Het accent ligt daarbij op de optimalisatie van de interne organisatie van een bedrijf. De tweede helft van het derde jaar loop je weer een praktijkstage.

Het vierde jaar

De colleges en het project in de eerste helft van het vierde jaar staan in het teken van ‘Jong Ondernemen’. In het kader van het project stel je een ondernemingsplan op en begin je vervolgens met je projectgroep een eigen bedrijf. Je rondt je studie in de tweede helft van het vierde jaar af met een afstudeeropdracht. Met de afstudeeropdracht kun je jezelf binnen het brede vakgebied van technische bedrijfskunde specialiseren en profileren.

Afstuderen

Je sluit de opleiding Technische Bedrijfskunde af met een afstudeeropdracht in een bedrijf. Je laat zien dat je op hbo-niveau in een professionele (technische) omgeving kunt werken. Na je afstuderen ontvang je de graad van Bachelor of Science en mag je de titel B Sc achter je naam of ingenieur (ing.) voor je naam voeren.