Beschrijving studievereniging

Wie zijn wij en wat doen we

De Studievereniging Technische Bedrijfskunde is de meest actieve studievereniging binnen Inholland Alkmaar. De vereniging is op 10 februari 2011 opgericht en zijn er sinds die tijd veel tradities ontstaan die de vereniging maken tot wat zij vandaag de dag is.

De studievereniging streeft ernaar om haar leden mogelijkheden te bieden tot kennis verruiming en netwerking met bedrijven, (oud-)studenten, etc. door middel van het organiseren van activiteiten.

Jaarlijks organiseren wij een aantal vaste activiteiten:

Missie
”Het organiseren van activiteiten voor zoveel mogelijk studenten van Technische Bedrijfskunde.”
Visie
“Het verruimen van de kennis en het netwerk van haar leden.”

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Vorige besturen

2021 / 2022

Melissa Kikkert – Voorzitter
Djinda Timmer – Secretaris
Jordy Spaander – Penningmeester

2020 / 2021

Johan Huiberts – Voorzitter
Anouk van der Kruk – Secretaris
Jebb Klaver – Penningmeester

2019 / 2020

Marije Bakker – Secretaris
Jur Stam – Voorzitter
Suzanne Nielen – Penningmeester

2018 / 2019

Chris van der Hulst – Voorzitter
Denise Brakenhof – Secretaris
Guido Koning – Penningmeester

2017 / 2018

Lesley Zwart – Voorzitter
Jelle Jonker – Secretaris
Joost Huting – Penningmeester

2016 / 2017

Bas le Belle– Voorzitter
Chiel Singerling – Secretaris
Niels Droog– Penningmeester

2015 / 2016

Jos Spaan – Voorzitter
Bas van Duin – Secretaris
Jeroen Roodenburg – Penningmeester

2014 / 2015

Maarten Coppens – Voorzitter
Peter Houtenbos – Secretaris
Roy Huisman – Penningmeester

2013 / 2014

Rob van der Leek – Voorzitter
Peter Houtenbos– Secretaris
Maarten Coppens – Penningmeester

2012 / 2013

Wouter Rina – Voorzitter
Rob van der Leek – Secretaris
Roman Voigt – Penningmeester

2011 / 2012

Bob Blijlevens – Voorzitter
Mats Dekker – Secretaris
Justin van der Leek – Penningmeester