Over ons

Melissa Kikkert

Melissa Kikkert

Voorzitter

Djinda Timmer

Djinda Timmer

Secretaris

Jordy Spaander

Jordy Spaander

Penningmeester

Dagelijks bestuur

Historie

De studievereniging is opgericht door drie studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde in Alkmaar. Een aantal jaren geleden was er nog een studievereniging in Alkmaar voor de opleiding Technische Bedrijfskunde, maar deze is naar verloop van tijd inactief geworden en uiteindelijk verdwenen. Zonde, zo meende de initiatiefnemers. Een studievereniging kan namelijk een enorme toevoeging zijn voor zowel de studenten als de opleiding.

Het is de bedoeling dat de studievereniging er enerzijds voor zorgt dat de student zijn kennis verruimt en anderzijds is het een mooie toevlucht om alvast tijdens je studie een netwerk op te bouwen. Dit kan met bedrijven, oud studenten, deeltijd studenten en uiteraard studenten uit je eigen klas maar ook uit andere klassen! Met dit idee in het achterhoofd zijn de 3 studenten aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in de Studievereniging Technische Bedrijfskunde Alkmaar, welke op 10 februari 2011 officieel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Om het voor studenten aantrekkelijk te maken om lid te worden van de studievereniging, organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten. Wat voor soort activiteiten er georganiseerd worden en wanneer deze plaats vinden kun je onder het kopje activiteiten terug vinden! Daarnaast hebben wij veel contact met regionale bedrijven waardoor leden via ons gemakkelijker een stageplek zullen vinden! Onderstaand is de missie en visie van de vereniging weergegeven.

Missie

Onze missie is het verruimen van de kennis van de leden. Om de studenten hun netwerk laten verbreden en te voorzien in gezellige activiteiten.

Visie

Het voortbestaan van de studievereniging parallel aan de opleiding Technische Bedrijfskunde Alkmaar om zo een toonaangevende toevoeging te worden voor de opleiding en voor de studenten.