De Wilde ingenieurs groep

De Wilde ingenieurs groep is sinds 1998 gevestigd in Beverwijk en werkt voor grote en kleine bedrijven in heel Nederland, met het accent op de regio’s midden en west. Ons team van hoog opgeleide adviseurs ondersteunt bedrijven in veiligheids-, kwaliteits- en milieuzorg. In nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers zetten we trajecten op die de bedrijven leiden naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Daarbij combineren wij onze expertise met Noord-Hollandse nuchterheid. Enkelvoudige adviezen, langlopende onderhoudscontracten, begeleiding van projecten, begeleiding van certificering of een cursus of opleiding.

Premium sponsor