HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Verder ondersteunen we bij maatregelen om lokaal te verduurzamen.

Duurzame Energie
Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) halen we uit afval, biomassa, wind, zon en geothermie. We behoren inmiddels tot de top 3 van Nederlandse producenten van groene stroom (resultaten uit onderzoek februari 2014 van Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Vereniging Eigen Huis, Wereld Natuur Fonds en WISE).

Groene elektriciteit
HVC verduurzaamt de lokale energievoorziening en versnelt de overgang op duurzame energie. Samen met gemeenten richten wij daarvoor energiebedrijven op. En wij ontwikkelen de groene bronnen die daarvoor nodig zijn: windenergie op land en zee, bio-energie, zonne-energie en geothermie.

Groen gas
HVC verwarmt huizen en bedrijven met groen gas en laat ook personen- en vrachtauto’s daarop rijden. Het groene gas dat wij van gft-afval maken voegen wij toe aan het openbare gasnet.

HVC is het energienutsbedrijf van 52 aandeelhoudende gemeenten en 5 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC zich op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden. Ook adviseert HVC haar aandeelhouders bij energievisies, klimaatuitvoeringsplannen en bij het oprichten van lokale duurzame energiebedrijven.

Samen werken aan duurzaamheid
HVC zamelt afval in en verwerkt dat zo efficiënt mogelijk. Daarbij letten we niet alleen op de kosten, maar juist ook op de gevolgen voor het milieu. Om dat mogelijk te maken, heeft HVC vele soorten techniek in huis. Maar een baan bij HVC is méér dan alleen werken met de nieuwste techniek. We zijn een sociaal bedrijf, dat persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid aanmoedigt.
Kortom: goede loopbaanmogelijkheden, prima arbeidsvoorwaarden en praktische (na)scholing. Zodat je het beste uit jezelf kunt halen.

Open sollicitaties kun je mailen aan: hrboalkmaar@hvcgroep.nl of kijk op de website www.hvcgroep.nl onder Werken bij Studie en stage.

Hoofdsponsor