KIM Plus Delta

KIM Plus Delta is een dynamische dienstverlener gespecialiseerd in Asset Data Management specifiek voor bedrijven met kapitaalintensieve technische installaties en bedrijfsmiddelen en is actief binnen de sectoren industrie, bouw en Fast Moving Consumer Good (FMCG). Het team van KIM Plus Delta kent alle ins and outs van informatieverwerking tijdens de engineering en maintenance fase ten behoeve van het beschikbaar stellen van alle benodigde informatie voor het optimaal laten presteren van assets. Als aanvulling hierop worden in eigen huis devices en business apps ontwikkeld; KIM Plus Delta is hiermee vernieuwend op technologisch gebied. Naast het in kaart brengen van het gedrag van assets brengen houdt KIM Plus Delta zich ook bezig met het toekomstig gedrag ervan te voorspellen en biedt bedrijven de Predictive Asset Management training aan waarin onder andere geleerd wordt zelf modellen op te stellen en hoe deze toe te passen op de beschikbare data.

Het team KIM Plus Delta bestaat uit jonge en enthousiaste mensen en je voelt je hierbinnen thuis als je graag meedenkt en mee helpt bouwen aan dit bedrijf. Het bereiken van doelen, mensgerichtheid en het nieuwe werken staat centraal en wij geloven in iemand zijn eigen initiatief en verantwoordelijkheid. KIM Plus Delta vindt de zelfstandigheid van de werknemer belangrijk in combinatie met een goede balans tussen privé en werk.

Premium sponsor