NRG

NRG is een internationaal opererende nucleaire dienstverlener. NRG produceert isotopen, verricht nucleair technologisch onderzoek, is consultant op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van nucleaire installaties en dienstverlener in stralingsbescherming. Voor overheden wordt onderzoek gedaan om kennis over nucleaire technologie te ontwikkelen.

NRG is georganiseerd in vier business units:

  • > Consultancy & Services
  • > Irradiation Solutions
  • > Nuclear Operations
  • > Research & Innovation

NRG als marktleider
NRG is marktleider in de levering van medische isotopen in de wereld. In Nederland is NRG ook de autoriteit op het gebied van integrale stralingsbescherming. NRG exploiteert de Hoge Flux Reactor die eigendom is van de Europese Unie.

In Nederland worden jaarlijks zo’n 400.000 diagnostische scans uitgevoerd. Er worden ongeveer 4.000 therapeutische behandelingen met radioactieve isotopen verricht bij mensen met kanker of een andere ernstige aandoening. NRG is hofleverancier: 80% van de Nederlandse behoefte wordt door ons geleverd.

Veilig werken bij NRG
Bij NRG werken we ‘veilig en anders niet’
NRG medewerkers hebben samen een verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu. NRG heeft een organisatiecultuur waarin het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen én andermans veiligheid vanzelfsprekend is. NRG hanteert daarvoor een hoge nucleaire professionele standaard van onze medewerkers. De aandacht voor veilige, gezonde en milieuverantwoorde omstandigheden is gericht op alle personen die direct of indirect bij onze activiteiten betrokken zijn, en beperkt zich dus niet tot medewerkers van NRG.

Voor meer informatie over deze belangrijke organisatie bedrijf zie onze website; www.nrg.eu

Premium sponsor